Warunki w szkole

Atmosfera szkolna

Szkoła jest ważnym elementem w życiu dziecka. Ponad połowę dnia spędza ono w klasie ucząc się i bawiąc. Edukacja dzieci jest kluczowym czynnikiem rozwoju dziecka. Uczy się najpierw podstawowych umiejętności takich jak czytanie i pisanie, kształtuje swoje zdolności. Szkoła podstawowa ma istotne znaczenie w dalszym rozwoju. Jeśli dziecko czuje się w niej dobrze, to chętnie […]

Przyjazna szkoła

Dzieci aby prawidłowo się rozwijały, powinny się uczyć i bawić. Najpierw podstawowe umiejętności kształtuje dziecko poprzez zabawę w domu, malując, wycinając i lepiąc. Szkoła podstawowa to miejsce, gdzie dziecko nabywa konkretnych umiejętności, potrzebnych do dalszej nauki. Uczy się również, jak współpracować w grupie, jak wyglądają prawidłowe kontakty z rówieśnikami. Edukacja dzieci jest kluczowym elementem ich […]